Rewolucja śmieciowa, part II

Witam,

od 1 stycznie zmieniły się zasady (link do informacji na stronie UM) w rozgrywce o nasze śmieci.

Przy okazji otrzymałem informacje na temat jakości nowych worków:
„worki na śmieci są bardzo słabe z porównaniu z tymi z roku 2014 … oraz są mniejsze … pękają przy wkładaniu do samego stelaża na worki.”
Być może Państwo też macie tego typu problemy, proszę o komentarze.

Dodatkowo dochodzi też problem z naklejkami, które zawierają nasze dane osobe.
Wiem, że część ludzi postanowiło rozwiązać ten problem na własną rękę.
Poniżej artykuł, który dokładnie opisuje problem:
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,17192532,Mamy_podpisywac_swoje_smieci_kodami_z_adresem__Dla.html

Szkółka piłkarska w Siekierkach Wielkich

W nawiązaniu do mailingu z dnia 17 grudnia 2014 r., informujemy, że w piątek 9 stycznia o godz. 18.45 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Siekierkach odbędzie się spotkanie organizacyjne nowo utworzonej szkółki piłkarskiej. Po spotkaniu (ok. 19:00) przewidziany jest trening. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 600 214 135.

Wsparcie dla dziecka z Siekierek

Witam,

często oglądamy spoty reklamowe z prośbą o pomoc na rzecz
dzieci dotkniętych różnymi schorzeniami; tak często wydaje się to odległe i niespotykane.
A jednak, czasem należy dokładniej rozejrzeć się aby dostrzec, że
w naszej najbliższej okolicy są ludzie, rodziny, które mogą być bohaterami takich spotów.

W załączeniu historia choroby małego chłopca, Olega z Siekierek oraz prośba o wsparcie.

Pieniądze można wpłacać na konto fundacji:
FUNDACJA „NASZE DZIECI”
przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A
04-730 Warszawa
Bank PEKAO S.A.
Konto:
76 1240  1109  1111  0010  1163  7630
w tytule: Oleg Dolata


z pozdrowieniami,
Administrator

ps. prośbę otrzymałem od Pana Tomasza Urbanika.

Oleg

Wiatraki – Kleszczewo

W dniu 30,07.2014 Firma ALTIPLANO SA złożyła wniosek do Burmistrza Gminy Kostrzyn o wznowienie postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy wiatrowej „Kleszczewo” wraz z infrastruktura w Trzeku. Przewiduje się tam postawienie 2 wiatraków wraz z infrastrukturą. Ferma ma być rozlokowana głównie Gowarzewie oraz w Kleszczewie.

Źródła informacji:
http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pl_miesz.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=2&artykul=2532&akcja=artykul
http://egowarzewo.pl/wiadomosci/wiatraki-kolo-gowarzewa
Mapka z lokalizacja: http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/zasoby/files/ochrona_srodowiska/dezycje_srodowiskowe/dec_7.08.14.pdf
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/nik-krytycznie-o-elektrowniach-wiatrowych,453637.html

Przedszkole w Siekierkach

Z dniem 01.07.2014 otwarcie przedszkola „Słoneczko” w Siekierkach ulica Klonowa 10 przedszkole czynne będzie od godz. 6,30 do 17,00 zapraszamy rodziców z dziećmi.
Kontakt telefoniczny: 604497446 lub 606467213

Misja przedszkola:
rozwijanie niepowtarzalnej, autonomicznej osobowości każdego dziecka
umożliwianie mu działania we własnym tempie i rytmie
wspieranie kreatywności, pobudzanie i rozwijanie twórczej wyobraźni
kształcenie kompetencji we wszystkich obszarach rozwoju
dostarczanie możliwości gromadzenia doświadczeń i podejmowania różnorodnych działań
stwarzanie sytuacji edukacyjnych kształcących pożądane umiejętności i nawyki
wspieranie w osiagnięciu gotowości do podjęcia nauki w szkole

Drogą do osiągniecia tych celów są sprawdzone i skuteczne metody pracy opracowane przez uznane autorytety w dziedzinie wychowania i edukacji.

Rozpoczął się sezon… na kradzieże…

Szanowni Państwo,

niestety rozpoczął się sezon na kradzieże, którę nękają naszych mieszkańców od kilku lat – mam na myśli kradzież kół i pozostawianie samochodów na polanach. Tym razem kradzież nastąpiła na osiedlu, przez które można dostać się ulicą Grabową. Z informacji, które posiadam wynika, że w tych kradzieżach nie są wybierane tylko nowe, luksusowe auta – choć z moich obserwacji wynika, że są preferowane.


z pozdrowieniami,
Administrator

Spotkanie dotyczące projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

MASZ WPŁYW NA TO JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ

TWOJE OTOCZENIE

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

10 maja 2014 (w sobotę) o godz. 13.00

w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich ul. Karalusa 1, na sali gimnastycznej

Spotkanie, organizowane przez Burmistrza Gminy Kostrzyn, będzie dotyczyło projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn dla obrębu
Siekierki Wielkie.

W czasie spotkania zostanie przedstawiony projekt Studium wraz z uzasadnieniem
rekomendowanych zmian. Omówiony zostanie również raport dotyczący układu drogowego
wraz z propozycją nowego szkieletu komunikacyjnego.

W drugiej części organizator przewiduje sesję pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów.
Przewidywany czas trwania spotkania to 1-2 h.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przez kolejne trzy poniedziałki maja – 12, 19 i 26 maja w godzinach 16.00 -18.00 w Urzędzie
Miejskim w Kostrzynie uruchomiony będzie punkt informacyjny, w ramach którego każdy będzie
mógł indywidualnie omówić temat zmian w Studium ze specjalistami.

WYPOWIEDZ SIĘ

Od 12 maja do 2 czerwca 2014 będzie można wypowiedzieć się na temat zaproponowanych zmian
w formie ankiety konsultacyjnej, która będzie dostępna w Urzędzie Miejskim oraz na stronie
internetowej urzędu.

Ostateczny kształt studium będzie uzależniony od czynników społecznych, środowiskowych
i technicznych.

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Paweł Iwański

/-/

Szczegółowych informacji udziela:

Agata Stoińska,

Urząd Miejski w Kostrzynie,

61 8178 565 wew. 15,

601 516 182,

urbanistyka@kostrzyn.wlkp.pl

Ogłoszenie burmistrza / oczyszczalnia gazu

[aktualizacja 20.11.2013 10:00]
Poniżej treść dokumentu, który został przesłany przez urząd miasta.

WNIOSKI DO ZMIANY STUDIUM W SIEKIERKACH WIELKICH

24 października 2013r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie, w skład którego wchodzą miejscowości Siekierki Wielkie i Siekierki Małe oraz ich otoczenie. Tym samym rozpoczęła się procedura planistyczna, której celem jest określenie nowego kierunku rozwoju miejscowości i otoczenia.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pierwszym etapem procedury jest zbieranie wniosków dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu. Na podstawie wniosków zostanie następnie opracowany projekt zmiany Studium.
W związku z powyższym każdy może złożyć wniosek dotyczący przeznaczenia terenu w obrębie Siekierki Wielkie.
Prosimy o składanie wniosków na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, w godzinach urzędowania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2013r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wszelkich informacji udziela Agata Stoińska, tel. 61 8178 565 wew. 15, kom. 601 516 182, urbanistyka@kostrzyn.wlkp.pl

[pierwszy wpis]

Witam,

otrzymałem informację o spotkaniu w sprawie zagospodarowania przestrzennego we wsi Siekierki Wielkie, prawdopodobnie odnosi się to również do oczyszczalni gazu. Link do raportu przeslanego przez pośrednika inwestora (dokument jest dostępny na stronie oczyszczalnia gazu.

BURMISTRZ GMINY KOSTRZYN ZAPRASZA NA SPOTKANIE

dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2013r. o godz. 18.00
w Zespole Szkól w Siekierkach Wielkich przy ul. Karalusa 1.

24 października 2013r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę nr XXXII/205/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany obowiązującego Studium. Zmiana Studium dotyczyć będzie całego obrębu Siekierki Wielkie, w skład którego wchodzą miejscowości Siekierki Wielkie i Siekierki Małe.
Celem zmiany Studium jest określenie nowego kierunku rozwoju miejscowości i otoczenia.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.

Burmistrz Gminy Kostrzyn
/-/
Paweł Iwański

Kontakt:
Agata Stoińska, Urząd Miejski w Kostrzynie, 61 8178 565 wew. 15, 601 516 182, urbanistyka@kostrzyn.wlkp.pl

Uwaga na kradzieże samochodów.

Dzisiaj została zgłoszona kradzież samochodu dokonana na jednym z osiedli w Siekierkach Wielkich. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że takie kradzieże „lubią się” powtarzać przez kilka nocy na danym obszarze, dlatego chciałbym przestrzec Państwa oraz prosić o zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań, zdarzeń na Policję.


Administrator