Pismo w sprawie powstania obwodnicy

W związku z trwającą decyzją środowiskową dotyczącą inwestycji „Budowa Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej” z planowanym przebiegiem m.in. przez Siekierki, Stowarzyszenie złożyło pismo do Radnego Okręgu Siekierki p. Adama Szyszki z prośbą o zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego ww. inwestycji.

Strategia rozwoju wsi

Zgodnie z ustaleniami z zebrania wiejskiego z dnia 24.02.2017 Analiza SWOT w Strategii Rozwoju Wsi została uzupełniona o kilka punktów:

W tabeli SZANSE (Str. 20) dopisano „Bliskie sąsiedztwo drogi krajowej 92, S5, i A2

W tabeli ZAGROŻENIA (str.20) dopisano:

  1. Planowana Obwodnica aglomeracji poznańskiej III Rama Poznania z planowanym przebiegiem przez Siekierki
  2. Poszukiwania złóż gazu ziemnego na terenie wsi.
  3. Inwestycje oddziałujące lub potencjalnie mogące oddziaływać na środowisko

W związku z wprowadzeniem tych zmian zamieszczamy skorygowaną wersję Strategii podpisaną przez osoby, które brały udział przy jej opracowaniu.

Link do pliku: Strategia-Siekierki

Zebranie Wiejskie ws przyjęcia Strategii Rozwoju Wsi Siekierki

W piątek 24.02.2017 w Zespole Szkół w Siekierkach o godz.19 odbędzie się Zebranie Wiejskie ws przyjęcia Strategii Rozwoju Wsi Siekierki. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i liczne uczestnictwo w zebraniu.
Poniżej znajduje się plik PDF, który zawiera nadesłane propozycje.
Dla porównania tutaj znajduje się dokument z roku 2005 dotyczący rozwoju Sołectwa.

Zespół Pieśni i Tańca „Siekierki” zaprasza

Informujemy, że od dnia 6 października 2016 roku wznowione zostały zajęcia taneczno-muzyczne zespołu „Mali Siekieracy”. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 16.30 w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Siekierkach i są prowadzone przez profesjonalnego choreografa oraz muzyka. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wszystkie dzieci od lat 6 chcące brać udział w zajęciach zespołu „Mali Siekieracy” serdecznie zapraszamy. Kolejne zajęcia odbędą się w dniu 13.10.2016r. o godz. 16.30.
Zapraszamy jednocześnie dorosłych mieszkańców naszej miejscowości, lubiących taniec i śpiew, do udziału w zajęciach zespołu „Siekieracy”. Próby odbywają się w każdą środę o godz. 19.30 w Zespole Szkół w Siekierkach.

siekieracy-1

siekieracy-2

Wernisaż Pani Joanny Kaszuby w MGOK w Kostrzynie.

wystawa Kaszuba zaproszenie (1)Informuję, że w dniu 27 października 2015r. o godz. 18.00 MGOK w Kostrzynie będzie miało miejsce otwarcie wystawy obrazów mieszkanki Siekierek Pani Joanny Kaszuby zatytułowanej „Przestrzeń Miasta” połączone z programem muzyczno – kabaretowym w wykonaniu Witolda Żuromskiego i Marcina Samolczyka pt. „Dziewczyny jak te kwiaty”. Wstęp na wernisaż jest wolny. Wszystkich mieszkańców naszej miejscowości na wydarzenie to serdecznie zapraszamy!

Wywożenie na pola uprawne obornika/gnojowicy w dniach letnich upałów

Burmistrz Gminy Kostrzyn w związku z ostatnio stosowanymi przez rolników praktykami wywożenia na pola uprawne obornika/gnojowicy w dniach letnich upałów, zwraca uwagę na problem ochrony powietrza przed emisją substancji odorowych i ochronę wód przed przesiąkaniem azotanów.

Wg wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska KODEKSU DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ:

optymalnym terminem stosowania obornika jest wczesna wiosna; obornik może być wywożony również w okresie późnej jesieni pod warunkiem, że będzie natychmiast przeorany;
należy unikać wywożenia obornika w okresie późnego lata lub wczesnej jesieni z uwagi na możliwe straty azotu zarówno w formie gazowej (amoniak) jak i w formie przesiąków do wód gruntowych (azotany);
największa emisja substancji odorowych następuje w chwili rozprowadzania odchodów zwierzęcych (obornika/gnojowicy) na polu i zapach może być wyczuwalny na dużą odległość, w zależności od rodzaju odchodów, warunków pogody i używanego sprzętu;
w celu ochrony powietrza gnojowicę i obornik najlepiej wywozić na pole w czasie pochmurnej pogody, używając rozstrząsaczy i beczkowozów; gnojowicę i gnojówkę powinno się wprowadzać pod powierzchnię nieobsianej gleby lub w międzyrzędzia roślin uprawnych za pomocą węży rozlewowych, wyposażonych w odpowiednie końcówki; nie należy dopuszczać do przeładowania rozstrząsaczy obornika lub przepełnienia beczkowozów, aby nie następowało zanieczyszczenie dróg w czasie transportu na miejsce przeznaczenia.

Źródło: Kostrzyn – strona UM